XÂY DỰNG NIỀM TIN - GIỮ GÌN CHỮ TÍN 

Sơn Hà Miền Bắc Sơn Hà Miền Bắc00 Sơn Hà Miền Bắc
Thái Dương năng Sơn Hà dòng ECO PLUS

Thái Dương năng Sơn Hà dòng ECO PLUS

 • Thái Dương Năng ECO PLUS 14F58-140L

  ( 6.300.000 ) 4.990.000 VNĐ

  Mã sản phẩm: SH-ECO PLUS 58-14

  Hãng sản xuất: Sơn Hà

  Bảo hành: 5 năm

  Số ống: 14 ống chân không

  Số người sử dụng: 4-5 người

  Đường kính ống: 58 mm

  Kích thước (D*R*C)=1260 x 1983 x 1304 mm

  -21%
 • Thái Dương Năng ECO PLUS 16F58-160L

  ( 6.900.000 ) 5.590.000 VNĐ

  Mã sản phẩm: SH-ECO PLUS 58-16

  Hãng sản xuất: Sơn Hà

  Bảo hành: 5 năm

  Số ống: 16 ống chân không

  Số người sử dụng: 5-6 người

  Đường kính ống: 58 mm

  Kích thước (D*R*C)=1420 x 1983 x 1304 mm

  -19%
 • Thái Dương Năng ECO PLUS 18F58-180L

  ( 7.700.000 ) 6.390.000 VNĐ

  Mã sản phẩm: SH-ECO PLUS 58-18

  Hãng sản xuất: Sơn Hà

  Bảo hành: 5 năm

  Số ống: 18 ống chân không

  Số người sử dụng: 5-6 người

  Đường kính ống: 58 mm

  Kích thước (D*R*C)=1580 x 1983 x 1304 mm

  -17%
 • Thái Dương Năng ECO PLUS 20F58-200L

  6.190.000 VNĐ

  Mã sản phẩm: SH-ECO PLUS 58-20

  Hãng sản xuất: Sơn Hà

  Bảo hành: 5 năm

  Số ống: 20 ống chân không

  Số người sử dụng: 6-7 người

  Đường kính ống: 58 mm

  Kích thước (D*R*C)=1740 x 1983 x 1304 mm

 • Thái Dương Năng ECO PLUS 24F58-240L

  ( 9.200.000 ) 7.690.000 VNĐ

  Mã sản phẩm: SH-ECO PLUS 58-24

  Hãng sản xuất: Sơn Hà

  Bảo hành: 5 năm

  Số ống: 24 ống chân không

  Số người sử dụng: 7-8 người

  Đường kính ống: 58 mm

  Kích thước (D*R*C)=2060 x 1983 x 1304 mm

  -16%
 • Thái Dương Năng ECO PLUS 28F58-300L

  ( 10.200.000 ) 8.550.000 VNĐ

  Mã sản phẩm: SH-ECO PLUS 58-28

  Hãng sản xuất: Sơn Hà

  Bảo hành: 5 năm

  Số ống: 28 ống chân không

  Số người sử dụng: 9-10 người

  Đường kính ống: 58 mm

  Kích thước (D*R*C)=2380 x 1983 x 1304 mm

  -16%