XÂY DỰNG NIỀM TIN - GIỮ GÌN CHỮ TÍN 

Sơn Hà Miền Bắc Sơn Hà Miền Bắc00 Sơn Hà Miền Bắc
Thái Dương năng Sơn Hà dòng TITAN

Thái Dương năng Sơn Hà dòng TITAN

 • Thái Dương Năng TITAN 16F58-180L

  ( 13.800.000 ) 8.550.000 VNĐ

  Mã sản phẩm: SH-TITAN 58-16

  Hãng sản xuất: Sơn Hà

  Bảo hành: 7 năm

  Số ống: 16 ống dầu

  Số người sử dụng: 4-5 người

  Đường kính ống: 58 mm

  Kích thước (D*R*C)=1510 x 1983 x 1304 mm

  -38%
 • Thái Dương Năng TITAN 18F58-200L

  ( 15.500.000 ) 9.550.000 VNĐ

  Mã sản phẩm: SH-TITAN 58-18

  Hãng sản xuất: Sơn Hà

  Bảo hành: 7 năm

  Số ống: 18 ống dầu

  Số người sử dụng: 5-6 người

  Đường kính ống: 58 mm

  Kích thước (D*R*C)=1670 x 1983 x 1304 mm

  -38%
 • Thái Dương Năng TITAN 20F58-220L

  ( 17.500.000 ) 10.700.000 VNĐ

  Mã sản phẩm: SH-TITAN 58-20

  Hãng sản xuất: Sơn Hà

  Bảo hành: 7 năm

  Số ống: 20 ống dầu

  Số người sử dụng: 6-7 người

  Đường kính ống: 58 mm

  Kích thước (D*R*C)=1830 x 1983 x 1304 mm

  -39%
 • Thái Dương Năng TITAN 24F58-260L

  ( 19.500.000 ) 13.000.000 VNĐ

  Mã sản phẩm: SH-TITAN 58-24

  Hãng sản xuất: Sơn Hà

  Bảo hành: 7 năm

  Số ống: 24 ống dầu

  Số người sử dụng: 6-7 người

  Đường kính ống: 58 mm

  Kích thước (D*R*C)=2150 x 1983 x 1304 mm

  -33%
 • Thái Dương Năng TITAN 28F58-320L

  ( 23.500.000 ) 15.590.000 VNĐ

  Mã sản phẩm: SH-TITAN 58-28

  Hãng sản xuất: Sơn Hà

  Bảo hành: 7 năm

  Số ống: 28 ống dầu

  Số người sử dụng: 8-9 người

  Đường kính ống: 58 mm

  Kích thước (D*R*C)=2470 x 1983 x 1304 mm

  -34%