XÂY DỰNG NIỀM TIN - GIỮ GÌN CHỮ TÍN 

Sơn Hà Miền Bắc Sơn Hà Miền Bắc00 Sơn Hà Miền Bắc
Thái dương năng

Thái dương năng

 • Thái Dương Năng Gold 18F58-180L

  ( 8.850.000 ) 5.750.000 VNĐ

  Mã sản phẩm: SH-GOLD 58-18

  Hãng sản xuất: Sơn Hà

  Bảo hành: 5 năm

  Số ống: 18 ống chân không

  Số người sử dụng: 5-6 người

  Đường kính ống: 58 mm

  Kích thước (D*R*C)=1580 x 1983 x 1304 mm

  -35%
 • Thái Dương Năng Gold 14F58-140L

  ( 7.150.000 ) 4.950.000 VNĐ

  Mã sản phẩm: SH-GOLD 58-14

  Hãng sản xuất: Sơn Hà

  Bảo hành: 5 năm

  Số ống: 14 ống chân không

  Số người sử dụng: 3-4 người

  Đường kính ống: 58 mm

  Kích thước (D*R*C)=1420 x 1983 x 1304 mm

  -31%
 • Thái Dương Năng Gold 28F58-300L

  ( 12.900.000 ) 9.250.000 VNĐ

  Mã sản phẩm: SH-GOLD 58-28

  Hãng sản xuất: Sơn Hà

  Bảo hành: 5 năm

  Số ống: 28 ống chân không

  Số người sử dụng: 7-8 người

  Đường kính ống: 58 mm

  Kích thước (D*R*C)=2380 x 1983 x 1304 mm

  -28%
 • Thái Dương Năng Gold 16F58-160L

  ( 7.950.000 ) 5.500.000 VNĐ

  Mã sản phẩm: SH-GOLD 58-16

  Hãng sản xuất: Sơn Hà

  Bảo hành: 5 năm

  Số ống: 16 ống chân không

  Số người sử dụng: 4-5 người

  Đường kính ống: 58 mm

  Kích thước (D*R*C)=1420 x 1983 x 1304 mm

  -31%
Xem thêm sản phẩm
 • Thái Dương Năng TITAN 16F58-180L

  ( 13.800.000 ) 8.550.000 VNĐ

  Mã sản phẩm: SH-TITAN 58-16

  Hãng sản xuất: Sơn Hà

  Bảo hành: 7 năm

  Số ống: 16 ống dầu

  Số người sử dụng: 4-5 người

  Đường kính ống: 58 mm

  Kích thước (D*R*C)=1510 x 1983 x 1304 mm

  -38%
 • Thái Dương Năng TITAN 18F58-200L

  ( 15.500.000 ) 9.550.000 VNĐ

  Mã sản phẩm: SH-TITAN 58-18

  Hãng sản xuất: Sơn Hà

  Bảo hành: 7 năm

  Số ống: 18 ống dầu

  Số người sử dụng: 5-6 người

  Đường kính ống: 58 mm

  Kích thước (D*R*C)=1670 x 1983 x 1304 mm

  -38%
 • Thái Dương Năng TITAN 20F58-220L

  ( 17.500.000 ) 10.700.000 VNĐ

  Mã sản phẩm: SH-TITAN 58-20

  Hãng sản xuất: Sơn Hà

  Bảo hành: 7 năm

  Số ống: 20 ống dầu

  Số người sử dụng: 6-7 người

  Đường kính ống: 58 mm

  Kích thước (D*R*C)=1830 x 1983 x 1304 mm

  -39%
 • Thái Dương Năng TITAN 24F58-260L

  ( 19.500.000 ) 13.000.000 VNĐ

  Mã sản phẩm: SH-TITAN 58-24

  Hãng sản xuất: Sơn Hà

  Bảo hành: 7 năm

  Số ống: 24 ống dầu

  Số người sử dụng: 6-7 người

  Đường kính ống: 58 mm

  Kích thước (D*R*C)=2150 x 1983 x 1304 mm

  -33%
Xem thêm sản phẩm
 • Thái Dương Năng ECO PLUS 28F58-300L

  ( 10.200.000 ) 8.550.000 VNĐ

  Mã sản phẩm: SH-ECO PLUS 58-28

  Hãng sản xuất: Sơn Hà

  Bảo hành: 5 năm

  Số ống: 28 ống chân không

  Số người sử dụng: 9-10 người

  Đường kính ống: 58 mm

  Kích thước (D*R*C)=2380 x 1983 x 1304 mm

  -16%
 • Thái Dương Năng ECO PLUS 14F58-140L

  ( 6.300.000 ) 4.990.000 VNĐ

  Mã sản phẩm: SH-ECO PLUS 58-14

  Hãng sản xuất: Sơn Hà

  Bảo hành: 5 năm

  Số ống: 14 ống chân không

  Số người sử dụng: 4-5 người

  Đường kính ống: 58 mm

  Kích thước (D*R*C)=1260 x 1983 x 1304 mm

  -21%
 • Thái Dương Năng ECO PLUS 18F58-180L

  ( 7.700.000 ) 6.390.000 VNĐ

  Mã sản phẩm: SH-ECO PLUS 58-18

  Hãng sản xuất: Sơn Hà

  Bảo hành: 5 năm

  Số ống: 18 ống chân không

  Số người sử dụng: 5-6 người

  Đường kính ống: 58 mm

  Kích thước (D*R*C)=1580 x 1983 x 1304 mm

  -17%
 • Thái Dương Năng ECO PLUS 24F58-240L

  ( 9.200.000 ) 7.690.000 VNĐ

  Mã sản phẩm: SH-ECO PLUS 58-24

  Hãng sản xuất: Sơn Hà

  Bảo hành: 5 năm

  Số ống: 24 ống chân không

  Số người sử dụng: 7-8 người

  Đường kính ống: 58 mm

  Kích thước (D*R*C)=2060 x 1983 x 1304 mm

  -16%
Xem thêm sản phẩm Xem thêm sản phẩm Xem thêm sản phẩm