XÂY DỰNG NIỀM TIN - GIỮ GÌN CHỮ TÍN 

Sơn Hà Miền Bắc Sơn Hà Miền Bắc00 Sơn Hà Miền Bắc
Thái dương năng

Thái dương năng

 • Thái Dương Năng Gold 14F58-140L

  ( 7.150.000 ) 5.550.000 VNĐ

  Mã sản phẩm: SH-GOLD 58-14

  Hãng sản xuất: Sơn Hà

  Bảo hành: 5 năm

  Số ống: 14 ống chân không

  Số người sử dụng: 3-4 người

  Đường kính ống: 58 mm

  Kích thước (D*R*C)=1420 x 1983 x 1304 mm

  -22%
 • Thái Dương Năng Gold 16F58-160L

  ( 7.950.000 ) 5.880.000 VNĐ

  Mã sản phẩm: SH-GOLD 58-16

  Hãng sản xuất: Sơn Hà

  Bảo hành: 5 năm

  Số ống: 16 ống chân không

  Số người sử dụng: 4-5 người

  Đường kính ống: 58 mm

  Kích thước (D*R*C)=1420 x 1983 x 1304 mm

  -26%
 • Thái Dương Năng Gold 18F58-180L

  ( 8.850.000 ) 6.300.000 VNĐ

  Mã sản phẩm: SH-GOLD 58-18

  Hãng sản xuất: Sơn Hà

  Bảo hành: 5 năm

  Số ống: 18 ống chân không

  Số người sử dụng: 5-6 người

  Đường kính ống: 58 mm

  Kích thước (D*R*C)=1580 x 1983 x 1304 mm

  -29%
 • Thái Dương Năng Gold 20F58-200L

  ( 9.200.000 ) 6.900.000 VNĐ

  Mã sản phẩm: SH-GOLD 58-20

  Hãng sản xuất: Sơn Hà

  Bảo hành: 5 năm

  Số ống: 20 ống chân không

  Số người sử dụng: 5-6 người

  Đường kính ống: 58 mm

  Kích thước (D*R*C)=1740 x 1983 x 1304 mm

  -25%
 • Thái Dương Năng Gold 24F58-240L

  ( 11.200.000 ) 7.700.000 VNĐ

  Mã sản phẩm: SH-GOLD 58-24

  Hãng sản xuất: Sơn Hà

  Bảo hành: 5 năm

  Số ống: 24 ống chân không

  Số người sử dụng: 3-4 người

  Đường kính ống: 58 mm

  Kích thước (D*R*C)=2060 x 1983 x 1304 mm

  -31%
 • Thái Dương Năng Gold 28F58-300L

  ( 12.900.000 ) 9.850.000 VNĐ

  Mã sản phẩm: SH-GOLD 58-28

  Hãng sản xuất: Sơn Hà

  Bảo hành: 5 năm

  Số ống: 28 ống chân không

  Số người sử dụng: 7-8 người

  Đường kính ống: 58 mm

  Kích thước (D*R*C)=2380 x 1983 x 1304 mm

  -24%
 • Thái Dương Năng TITAN 16F58-180L

  ( 13.800.000 ) 9.050.000 VNĐ

  Mã sản phẩm: SH-TITAN 58-16

  Hãng sản xuất: Sơn Hà

  Bảo hành: 7 năm

  Số ống: 16 ống dầu

  Số người sử dụng: 4-5 người

  Đường kính ống: 58 mm

  Kích thước (D*R*C)=1510 x 1983 x 1304 mm

  -34%
 • Thái Dương Năng TITAN 18F58-200L

  ( 15.500.000 ) 9.890.000 VNĐ

  Mã sản phẩm: SH-TITAN 58-18

  Hãng sản xuất: Sơn Hà

  Bảo hành: 7 năm

  Số ống: 18 ống dầu

  Số người sử dụng: 5-6 người

  Đường kính ống: 58 mm

  Kích thước (D*R*C)=1670 x 1983 x 1304 mm

  -36%
 • Thái Dương Năng TITAN 20F58-220L

  ( 17.500.000 ) 10.750.000 VNĐ

  Mã sản phẩm: SH-TITAN 58-20

  Hãng sản xuất: Sơn Hà

  Bảo hành: 7 năm

  Số ống: 20 ống dầu

  Số người sử dụng: 6-7 người

  Đường kính ống: 58 mm

  Kích thước (D*R*C)=1830 x 1983 x 1304 mm

  -39%
 • Thái Dương Năng TITAN 24F58-260L

  ( 19.500.000 ) 12.370.000 VNĐ

  Mã sản phẩm: SH-TITAN 58-24

  Hãng sản xuất: Sơn Hà

  Bảo hành: 7 năm

  Số ống: 24 ống dầu

  Số người sử dụng: 6-7 người

  Đường kính ống: 58 mm

  Kích thước (D*R*C)=2150 x 1983 x 1304 mm

  -37%
 • Thái Dương Năng TITAN 28F58-320L

  ( 23.500.000 ) 15.850.000 VNĐ

  Mã sản phẩm: SH-TITAN 58-28

  Hãng sản xuất: Sơn Hà

  Bảo hành: 7 năm

  Số ống: 28 ống dầu

  Số người sử dụng: 8-9 người

  Đường kính ống: 58 mm

  Kích thước (D*R*C)=2470 x 1983 x 1304 mm

  -33%
 • Thái dương năng Sơn Hà SILVER 140L

  ( 5.950.000 ) 5.200.000 VNĐ

  Mã sản phẩm: SH-SILVER 58-14

  Hãng sản xuất: Sơn Hà

  Bảo hành: 5 năm

  Số ống: 14 ống chân không/ ống dầu

  Số người sử dụng: 3-4 người

  Đường kính ống: 58 mm

   

  -13%
 • Thái dương năng Sơn Hà SILVER 160L

  ( 6.380.000 ) 5.530.000 VNĐ

  Mã sản phẩm: SH-SILVER 58-16

  Hãng sản xuất: Sơn Hà

  Bảo hành: 5 năm

  Số ống: 16 ống chân không/ ống dầu

  Số người sử dụng: 4-5 người

  Đường kính ống: 58 mm

  -13%
 • Thái dương năng Sơn Hà SILVER 180L

  ( 6.800.000 ) 5.950.000 VNĐ

  Mã sản phẩm: SH-SILVER 58-18

  Hãng sản xuất: Sơn Hà

  Bảo hành: 5 năm

  Số ống: 18 ống chân không/ ống dầu

  Số người sử dụng: 5-6 người

  Đường kính ống: 58 mm

  -13%
 • Thái dương năng Sơn Hà SILVER 200L

  ( 7.500.000 ) 6.550.000 VNĐ

  Mã sản phẩm: SH-SILVER 58-20

  Hãng sản xuất: Sơn Hà

  Bảo hành: 5 năm

  Số ống: 20 ống chân không/ ống dầu

  Số người sử dụng: 6-7 người

  Đường kính ống: 58 mm

  -13%
 • Thái dương năng Sơn Hà SILVER 240L

  ( 8.700.000 ) 7.450.000 VNĐ

  Mã sản phẩm: SH-SILVER 58-24

  Hãng sản xuất: Sơn Hà

  Bảo hành: 5 năm

  Số ống: 24 ống chân không/ ống dầu

  Số người sử dụng: 7-8 người

  Đường kính ống: 58 mm

  -14%
Liên hệ với chúng tôi Chat Facebook icon Liên hệ qua Zalo icon Liên hệ qua Email